Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 11 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 06/11/2014

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo doanh nghiệp tháng 11/2014, cụ thể như sau:

     

               

STT

Địa phương

Tên chuyên đề

Khai giảng

A/KSDN

1

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong  KSDN

02/11

2

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

14/11

3

Tiền Giang

1.4-Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp

22/11

4

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

22/11

5

Hồ Chí Minh

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong  KSDN

27/11

6

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

28/11

B/QTDN

1

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

02/11

2

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

02/11

3

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

4

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

5

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

6

Bình Thuận

2.3- Quản trị nhân sự

08/11

7

An Giang

 2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

10/11

8

Tây Ninh

 2.2-Quản trị chiến lược

10/11

9

Lâm Đồng

2.3-Quản trị nhân sự

11/11

10

Lâm Đồng

2.16-Kỹ năng bán hàng

12/11

11

An Giang

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

14/11

12

Cà Mau

2.2-Quản trị chiến lược

15/11

13

Long An

2.3- Quản trị nhân sự

17/11

14

Ninh Thuận

2.17-Kỹ Năng làm việc nhóm

18/11

15

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

18/11

16

Cần Thơ

2.18-Kỹ năng lập kế hoạch

18/11

17

Lâm Đồng

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

19/11

18

Hậu Giang

2.4-Quản trị marketing

20/11

19

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

22/11

20

Bình Thuận

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

 
 
tm gia sư dạy km