Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 11 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 11 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 06/11/2014

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo doanh nghiệp tháng 11/2014, cụ thể như sau:

     

               

STT

Địa phương

Tên chuyên đề

Khai giảng

A/KSDN

1

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong  KSDN

02/11

2

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

14/11

3

Tiền Giang

1.4-Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp

22/11

4

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

22/11

5

Hồ Chí Minh

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong  KSDN

27/11

6

Lâm Đồng

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

28/11

B/QTDN

1

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

02/11

2

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

02/11

3

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

4

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

5

Long An

2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

03/11

6

Bình Thuận

2.3- Quản trị nhân sự

08/11

7

An Giang

 2.1-Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

10/11

8

Tây Ninh

 2.2-Quản trị chiến lược

10/11

9

Lâm Đồng

2.3-Quản trị nhân sự

11/11

10

Lâm Đồng

2.16-Kỹ năng bán hàng

12/11

11

An Giang

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

14/11

12

Cà Mau

2.2-Quản trị chiến lược

15/11

13

Long An

2.3- Quản trị nhân sự

17/11

14

Ninh Thuận

2.17-Kỹ Năng làm việc nhóm

18/11

15

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

18/11

16

Cần Thơ

2.18-Kỹ năng lập kế hoạch

18/11

17

Lâm Đồng

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

19/11

18

Hậu Giang

2.4-Quản trị marketing

20/11

19

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

22/11

20

Bình Thuận

2.11-Thương hiệu và sở hữu trí tuệ

 
 
tm gia sư dạy km