Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 10 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

Lịch khai giảng khóa đào tạo tháng 10 năm 2014 của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam

Cập nhật ngày: 21/10/2014

Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Nam thông báo lịch đào tạo doanh nghiệp tháng 10/2014, cụ thể như sau:

 

 

STT

Địa phương

Tên chuyên đề

Khai giảng

A/KSDN

1

Tp.Hồ Chí Minh

1.2-Lập kế hoạch kinh doanh

04/10

2

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

18/10

3

Tiền Giang

1.3-Những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp

18/10

4

Tp.Hồ Chí Minh

1.1 - Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh

20/10

B/QTDN

1

Tp.Hồ Chí Minh

2.9 - Quản lý chất lượng;

18/10

2

Tp.Hồ Chí Minh

2.22 - Lập dự án, phương án kinh doanh

19/10

3

Bình Thuận

2.3-Quản trị nhân sự

19/10

4

Lâm Đồng

2.4-Quản trị marketing

21/10

5

Cần Thơ

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

22/10

6

Đồng Nai

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/10

7

Đồng Nai

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/10

8

Bình Thuận

2.9-Quản trị chất lượng

25/10

9

Tp.Hồ Chí Minh

2.9-Quản lý chất lượng

25/10

10

Hậu Giang

2.3-Quản trị nhân sự

25/10

11

Cần Thơ

2.7-Quản trị sản xuất

27/10

12

Lâm Đồng

2.16-Kỹ năng bán hàng

27/10

13

Bình Dương

2.15-Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

27/10

14

Bình Dương

2.3-Quản trị nhân sự

28/10

15

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

31/10

16

Bình Thuận

2.4-Quản trị marketing

 

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo

 ĐT:  (08) 3930 9973 hoặc 0908 899 719 (Anh Hòa)   

Email: tranthaihoa1968@yahoo.com  

 
tm gia sư dạy km