HỘI THẢO ĐIỂN HÌNH CẢI TIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP NHẬT BẢN | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

HỘI THẢO ĐIỂN HÌNH CẢI TIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP NHẬT BẢN

Cập nhật ngày: 24/11/2016

Là phương pháp tham khảo kinh nghiệm cải tiến tốt và Cơ hội kết nối tuyệt vời với những doanh nghiệp cùng chí hướng sẽ là đối tác hoặc khách hàng trong tương lai

*** Phiếu đăng ký xin vui lòng gửi về email nplam1007@gmail.com trước 10/12/2016.

 

Tải phiếu đăng ký tại đây

 

 
tm gia sư dạy km