ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #9 (Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Cập nhật ngày: 11/07/2018

Những công việc pháp lý cần làm khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp chắc chắn sẽ cần thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển của mình, để hiểu rõ hơn các công việc cần phải làm, xin mời Quý doanh nghiệp tham khảo bài viết dưới đây.

 

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Ø  Doanh nghiệp có quyền thay đổi tên doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Ø  Thay đổi tên Công ty cổ phần: Công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi tên của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ nào của công ty. Tên mới của công ty vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản liên quan. Thành phần hồ sơ gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theoThông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;

3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

(Chi tiết mẫu xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1B-plYJWBwoX1EOpZMnIj_bhtuE5CvIR9?ogsrc=32)

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ø  Sau khi thay đổi tên xong thì doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau:

-         Thay đổi con dấu

-         In lại hóa đơn

-         Thay đổi tên chủ sở hữu đối với tài sản đã đăng ký

-         Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan

 

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Trước khi làm thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp cần nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trong Công ty cổ phần.

Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

Sau khi làm thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

Ø  Thông báo mẫu con dấu trong Công ty cổ phần

Ø  Làm thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế

Ø  Xử lý hóa đơn trong trường hợp chưa sử dụng hết

Ø  Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan

 

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theoThông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

-         Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

-         Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Chi tiết mẫu xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1XBMRuo0KKU40bwtU9C5DOQ3JYiPI2DBQ?ogsrc=32)

Tiếp đó, doanh nghiệp cần thực các công việc sau:

-         Đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản ngân hàng: đối với các ngân hàng công ty đang mở tài khoản;

-         Đối với các giấy phép con có thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật thì khi thay đổi người đại diện doanh nghiệp thì cũng phải thay đổi lại thông tin này;

-         Thông báo việc thay đổi với các cơ quan có liên quan, như: ngân hàng, bảo hiểm, đối tác, khách hàng,…

 

4. Thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải:

-         Trường hợp tăng vốn: đảm bảo việc thanh toán thực hiện theo đúng thời gian quy định, trường hợp không thực hiện đúng theo thời gian quy định thì phải thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

-         Trường hợp giảm vốn

-         Trường hợp sau khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm thay đổi mức lệ phí môn bài phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 cùng năm.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục doanh nghiệp cần phải làm thủ tục Thông báo công khai các nội dung trên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn

T.H

 
tm gia sư dạy km