ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #8 (Cách đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn vào chi phí được trừ khi tính thuế)

Cập nhật ngày: 06/07/2018

Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ của TNDN không? có được khấu trừ thuế GTGT không? Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Trong thực tế tại doanh nghiệp có rất nhiều máy móc thiết bị, hàng hóa hư cũ để nhiều năm không sử dụng dẫn đến lãng phí về không gian lưu trữ, chi phí quản lý cũng như chôn vốn làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có một giải pháp để giúp doanh nghiệp giảm bớt các lãng phí này cũng như tăng tỷ lệ lợi nhuận đó là việc đưa các hàng hóa hư hỏng này vào chi phí. Vậy thủ tục để đưa các nội dung này vào chi phí, tính toán khấu trừ thuế GTGT như thế nào, TAC HCM xin mời quý doanh nghiệp tham khảo bài viết dưới đây của Pháp lý khởi nghiệp (khoinghiep.thuvienphapluat.vn)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thuế - Kế toán: Cách đưa hàng hóa hư hỏng, hết hạn vào chi phí được trừ khi tính thuế (26/06/2018)

 

Hiện nay, có nhiều khách hàng thắc mắc: Hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ của TNDN không? có được khấu trừ thuế GTGT không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? … Để giải đáp các vấn đề nêu trên, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP có phản hồi như sau:

 

Thứ nhất, về thuế TNDN:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BC thì:

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Tuy nhiên, để được tính vào chi phí được trừ này, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau đây để lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu; hồ sơ gồm:

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Lưu ý: đối với hàng hóa bị hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì doanh nghiệp cần có đầy đủ hồ sơ như nêu trên và không phải nộp lên cơ quan thuế.

Xem thêm tại công việc: “Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)

Thứ hai, về thuế GTGT:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

 

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủyCơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

 

 

  

Theo đó, nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT và doanh nghiệp không phải xuất hóa đơn.

Xem chi tiết tại công việc:

- “Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguồn: khoinghiep.thuvienphapluat.vn 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trên đây là một số quy định cụ thể liên quan đến hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng..., để được hướng dẫn thêm về các trường hợp mà doanh nghiệp gặp phải xin vui lòng liên hệ với TAC HCM hoặc Pháp lý khởi nghiệp.

 

                   TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHÍA NAM (TAC HCM) 

                    CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

                   289 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HỒ CHÍ MINH

                   Email: smestac@gmail.com; ĐT: (028) 3930 7027 - phòng Tư vấn.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 
tm gia sư dạy km