ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 6 (Quy định trong PCCC mà doanh nghiệp cần biết)

Cập nhật ngày: 28/06/2018

Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội

Theo số liệu thống kê của Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong 3 tháng từ giữa tháng 12/2017 - 15/3/2018, cả nước đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, khiến 31 người thiệt mạng. Trong đó, phần lớn các vụ cháy là tại các khu chung cư, chợ và doanh nghiệp.

 

Liên quan đến vấn đề này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 

Nghị định gồm 9 Chương, 58 Điều: Quy định chung; Phòng cháy; Chữa cháy; Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Phương tiện phòng cháy chữa cháy; Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy; Điều khoản thi hành.

 

Để biết thêm những nghĩa vụ về phòng cháy, chữa cháy mà doanh nghiệp cần phải thực hiện, cùng tham khảo bài viết Quy định liên quan đến doanh nghiệp trong phòng cháy chữa cháy”.

 

Nguồn: business.gov.vn

 
tm gia sư dạy km