ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #3 (Xuất nhập khẩu/Doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo) | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #3 (Xuất nhập khẩu/Doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo)

Cập nhật ngày: 06/07/2018

Các loại hàng hóa nào khi nhập khẩu vào Việt Nam cần giấy phép? DNNVV được xác định như thế nào? Hỗ trợ DNNVV quy định qua những con số nào? Khung pháp lý dành cho Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được quy định ra sao?

1. Một số hàng hóa muốn được nhập khẩu vào Việt Nam thì phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm khi tiến hành nhập khẩu hàng hóa. Bài viết Danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cần giấy phépđề cập chi tiết về vấn đề này. 

 

2. Ngày 11/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được quy định chi tiết và cụ thể.

 

3. Cũng tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 được quy định chi tiết bằng những con số cụ thể. Quý thành viên có thể tham khảo bài viết Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa qua những con số.

 

4. Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, Nghị định quy định một khung pháp lý dành cho Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao từ việc thành lập, tổ chức, hoạt động đến quản trị điều hành quỹ. Cùng tham khảo bài viết Khung pháp lý cho Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

 

Nguồn: khoinghiep.thuvianphapluat.vn

 
tm gia sư dạy km