ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT #1

Cập nhật ngày: 05/03/2018

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để đưa Doanh nghiệp vào hoạt động sau khi thành lập, nhãn hàng hóa cần chú gì điều gì, cách giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, cách chuyển nhượng cổ phần, những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng lao động

1.  Khi mới thành lập doanh nghiệp, bạn cần làm 9 công việc cần làm sau để doanh nghiệp được đưa vào hoạt động

 

2. Nhãn hàng hóa cung cấp thông tin của sản phẩm để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng sản phẩm hàng hóa; làm công cụ để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình; làm căn cứ để cơ quan chức năng thực hiện việc quản lý hàng hóa. 10 lưu ý khi sử dụng nhãn hàng hóa.

 

3. Trọng tài thương mại là một phương thức được khuyến khích và là sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp khi tiến hành các giao dịch trong kinh doanh. Là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh do các bên thỏa thuận và tiến hành theo quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục để giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng trọng tài thương mại

 

4. Trong công ty cổ phần, cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác hoặc người không phải là cổ đông của công ty. Khi thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ đông cần quan tâm đến một số điểm lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần

 

5. Với vai trò là người sử dụng lao động, doanh nghiệp cần phải quan tâm và lưu ý một số vấn đề quan trọng khi sử dụng lao động

 

Nguồn khoinghiep.thuvienphapluat.vn

 

 
tm gia sư dạy km