CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Cập nhật ngày: 13/03/2017

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý theo phương pháp Nhật Bản như 5S-Kaizen, 7 QC tools, QC Story, TPS và nhiều công cụ khác. Sau thời gian được chuyên gia hướng dẫn, doanh nghiệp sẽ đủ khả năng tự thực hiện và duy trì kết quả đạt được

 

 

Link tải các tài liệu liên quan đến chương trình

 

Giới thiệu về chương trình

 

Phiếu đăng ký 

 

Để gửi phiếu đăng ký hoặc để biết thêm chi tiết về chương trình, xin vui lòng liên hệ: Chị Phùng Thị Phương Loan - 0986 366 637 - loanphuong.tx@gmail.com

 

 

 
tm gia sư dạy km