Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản. | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam

Chiêu sinh khóa đào tạo chuyên sâu Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.

Cập nhật ngày: 21/11/2014

Với mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản những kiến thức và công cụ cần thiết trong việc kiểm soát quá trình sản xuất và chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn khắc khe của các thị trường trên thế giới. Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu  mở khóa đào tạo “Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu” về Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.

1/ Chuyên đề: Quản trị chất lượng trong sản xuất và chế biến thủy sản.

2/ Giảng viên:

-  Chuyên gia Hàn Quốc Man Kon Kim – Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cao, Học viện Công nghệ Massachusetts, Boston, Mỹ. 

-  TS. Nguyễn Kim Định – Tiến sĩ Thương phẩm học và Quản lý chất lượng, Đại học Thương mại Hà Nội.

3/ Đối tượng tham gia:

·      Lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản.

·      Cán bộ quản lý các phòng ban, quản đốc phân xưởng

4/ Nội dung giảng dạy:

Nội dung

Giảng viên

-    An toàn vệ sinh thực phẩm và quản ý chất lượng trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

TS. Nguyễn Kim Định

-    Các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm

TS. Nguyễn Kim Định

-    Chương trình tiên quyết và xây dựng GMP: quy phạm sản xuất

-    Chương trình tiên quyết và xây dựng SSOP: quy phạm vệ sinh

TS. Nguyễn Kim Định

-    Những yêu cầu của Tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000 trong việc quản lý chất lượng thủy sản.

TS. Nguyễn Kim Định

-    Tầm quan trọng và lợi ích của việc thực hiện HACCP và ISO 22000 trong việc QLCL thủy sản.

TS. Nguyễn Kim Định

-    Quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất thủy sản theo những yêu cầu của Tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000 trong việc QLCL thủy sản

TS. Nguyễn Kim Định

-     Xúc tiến thương mại trong sản xuất chế biến thủy sản.

·          Các thị trường xuất khẩu thủy sản

·          Các tiêu chuẩn chất lượng ở các thị trường.

Mr. Man Kon Kim

 

5/ Số lượng học viên:

Giới hạn, 20 – 30 học viên

6/ Học phí: 4.000,000 đồng/học viên.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí (2.000.000 đồng/học viên), học viên chỉ phải đóng 50% còn lại (2.000.000 đồng).

7/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 07 ngày, từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014.

- Địa điểm: Tại hội trường Sở KH&ĐT Bạc Liêu, Trung tâm Hành chính Tỉnh Bạc Liêu, P.1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

8/ Chứng chỉ :

-   Doanh nghiệp tham gia được đề xuất vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp với ban tổ chức trước khi lớp diễn ra, các chuyên gia sẽ xây dựng nội dung giảng dạy bám sát vấn đề của doanh nghiệp.

-   Doanh nghiệp còn được hỗ trợ xúc tiến thương mại sang thị trường Hàn Quốc.

-   Kết thúc khóa học, học viên được Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam – Cục Phát Triển Doanh Nghiệp – Bộ Kế Hoạch Đầu Tư cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo.

 

9/ Thông tin liên hệ:           

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự khóa học xin gửi phiếu đăng ký đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu theo mẫu phiếu đăng ký được đính kèm tại đây. Thời gian đăng ký đến hết ngày 9/12/2014 (ưu tiên cho học viên đăng ký trước).

 

Chiêu sinh chương trình

Chị Ngân – Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Bạc Liêu.

ĐT: 0907 889 248;       

Email: dkkdbaclieu@gmail.com

Điều phối chương trình

Anh Khương – Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam.

ĐT: 0973 097 697

Email: Khuongkhdt35@gmail.com

 

 
tm gia sư dạy km