CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2019

Cập nhật ngày: 02/04/2019

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 3 năm 2019 (Tháng trước = 100)

 

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ các vùng kinh tế tháng 3 năm 2019 (Tháng trước = 100)

 

 

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 
tm gia sư dạy km